KALENDARZ UROCZYSTOSCI SZKOLNYCH 2021/2022

Lp. Zadanie Koordynator Współorganizatorzy / klasa Termin realizacji
1. Pasowanie na ucznia klas I - III M. Tomczak M. Małecka / 2Aż, 3Bż październik 2021r.
2. Wyboru do samorządu uczniowskiego A. Kozera-Korczyc

M. Fąka wrzesień 2021r.
3. Dzień Chłopaka M. Szcześniak M. Tomczak 30 września 2021r.
4. Dzień Edukacji Narodowej B. Oskaldowicz E. Bals, J. Zięba, J. Różycka 14 października 2021r.
5. Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych I. Lokert Wychowawcy i klasy I-III październik 2021r.
6. Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym M. Standio I. Strawa październik 2021r.
7. Narodowe Święto Niepodległości K. Szyc A. Wylegała, P. Stepka 10 listopada 2021r.
8. Święto Patrona Szkoły G. Rączka J. Mituta, P. Stepka,
W. Michalska, M. Tomczak
26 listopada 2021r.
9. Mikołajki M. Fąka A. Kozera-Korczyc,
rada rodziców
6 grudnia 2021r.
10. Tydzień działań przeciwko uzależnieniom M. Małecka J. Mituta grudzień 2021r.
11. Dzień Bezpiecznego Internetu A. Wylegała J. Zięba, P. Stepka, K. Szyc 9 luty 2022r.
12. Rekolekcje Wielkopostne D. Sarapuk J. Zięba marzec 2022r.
13. Dzień Matematyki M. Standio E. Bals marzec 2022r.
14. Dzień Ekologii I. Strawa D. Śmiechowska
B. Oskaldowicz,
M. Szcześniak
22 kwietnia 2022r.
15. Dzień Zdrowia D. Śmiechowska W. Michalska, M. Tomczak, M. Standio kwiecień 2022r.
16. Akcja sadzenia drzew I. Rybarczyk E. Szostak, M. Dudra,
M. Fąka
kwiecień 2022r.
17. Tydzień Działań Przeciw Agresji i Przemocy J. Mituta M. Małecka maj 2022r.
18. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja G. Rączka J. Różycka, A. Glazer 30 kwietnia 2022r.
19. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną M. Małecka J. Mituta maj 2022r.
20. Międzynarodowy Dzień Dziecka P. Mielcarek P. Swadzyniak,
B. Oskaldowicz
1 czerwca 2022r.
21. Drzwi Otwarte G. Rączka Sz. Małecki czerwiec 2022r.
22. Cała Polska czyta dzieciom I. Lokert K. Rybarczyk, A. Glazer czerwiec 2022r.
23. Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów I. Rybarczyk A. Wylegała, E. Szostak,
M. Dudra
24 czerwca 2022r.

KONKURSY

Lp. Nazwa Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Konkurs matematyczny M. Standio marzec 2022r.
2. Konkurs biologiczny D. Śmiechowska kwiecień 2022r.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Lp Tytuł innowacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

1.

Warsztaty matematyczne M. Standio rok szkolny 2021/22
2.

Fajny film widziałem

G. Rączka rok szkolny 2021/22

3.

Rozwijanie umiejętności cyfrowo – technicznych uczniów A. Wylegała rok szkolny 2021/22
4. Szkolne koło warcabowe P. Mielcarek rok szkolny 2021/22
5. Pozytywnie zakodowani – czyli szyfrowanie nie tylko na dywanie M. Fąka rok szkolny 2021/22
6. Klasowe wariacje – naukowe eksploracje A. Kozera - Korczyc rok szkolny 2021/22