pani dyrektor

Alicja Kasperczak - dyrektor -
pedagog specjalny, informatyka 

 

Karolina Rybarczyk

Karolina Rybarczyk - wicedyrektor
oligofrenopedagog, historia,
wychowanie fizyczne, dogoterapeuta, MRR (III poziomy) 

  

Izabela Rybarczyk
oligofrenopedagog, język polski, historia, wos

  

Ewa Bals - oligofrenopedagog,
kształcenie zintegrowane z muzyką, technika, tyflopedagogika 
 

Anna Kozera-Korczyc - pedagog specjalny,
język polski, historia, integracja sensoryczna,
 edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, terapia behawioralna

    

Magdalena Małecka - pedagog szkolny, pedagog specjalny,
język polski, historia, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem,
edukacja wczesnoszkolna, mediator szkolny i rówieśniczy, integracja odruchów INPP

  

Szymon Małecki - oligofrenopedagog, informatyka,
edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem,
terapia behawioralna, edukacja wczesnoszkolna

  

Piotr M

Piotr Mielcarek - oligofrenopedagog,

wychowanie fizyczne, surdopedagogika,  

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera

 

grzegorz2

Grzegorz Rączka - oligofrenopedagog, edukacja artystyczna w zakresie plastyki, 
choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia w holistycznej terapii dzieci i dorosłych,
organizacja zajęć artystycznych, zarządzanie oświatą 
  

Agnieszka Roszak - wychowawca świetlicy szkolnej,
oligofrenopedagog, logopeda

justyna 

Justyna Różycka - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne,
edukacja i rewalidacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

  

Dorota Sarapuk - oligofrenopedagog, religia,
terapia pedagogiczna, logopeda 

 

monika standio2018

Monika Standio - oligofrenopedagog, technika,
matematyka 

 

Izabela Strawa - oligofrenopedagog, 
kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną, 
 komunikacja alternatywna Makaton i Piktogramy ( I i II stopnia), 
terapeuta rodziny, terapia behawioralna 

 

piotr swadzyniak

Piotr Swadzyniak - pedagog specjalny,
wychowanie fizyczne

 

mame

Marzena Szcześniak - pedagog specjalny, pedagogika rewalidacyjna,
geografia 

 

edyta szostak

Edyta Szostak - oligofrenopedagog, 
kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna

  

Szyc Katarzyna 

Katarzyna Szyc - oligofrenopedagog,
edukacja wczesnoszkolna
 
Monika Tomczak -
oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie fizyczne

Pani Magda Dudra

Magdalena Dudra -
oligofrenopedagog, biologia, chemia,
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

agnieszka wylegała2 

 Agnieszka Wylegała - pedagog specjalny,
technologie informacyjne

 

anna Glazer

Anna Glazer - oligofrenopedagog,
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy socjalnej, 
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Bartek oskaldowicz

 Bartosz Oskaldowicz - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog

 

Wiktoria 

Wiktoria Jóźwiak - religia, pedagog specjalny,

wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,

zarządzanie oświatą

 

Anna Fludra

Anna Fludra - oligofrenopedagog, praca socjalna, resocjalizacja

Moniak Kaczmarek

Monika Kaczmarek – magister fizjoterapii,
kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii m.in. kinesiotaping i terapia punktów spustowych,
terapia narzędziowa tkanek miękkich (IASTM) oraz terapia stawów skroniowo-żuchwowych i zatokowych bólów głowy