Alicja Kasperczak - dyrektor -

pedagog specjalny, informatyka 

 

Karolina Rybarczyk

Karolina Rybarczyk - wicedyrektor

oligofrenopedagog, historia,

wychowanie fizyczne, dogoterapeuta, MRR (III poziomy) 

 

 

Izabela Rybarczyk

oligofrenopedagog,

język polski, historia, wos

 

 

Ewa Bals - oligofrenopedagog,

kształcenie zintegrowane z muzyką,

technika, tyflopedagogika 

 

Małgorzata Dolska - pedagog specjalny,

matematyka 

  

 Iwona Lokert - oligofrenopedagog,

wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

  

Anna Kozera-Korczyc - pedagog specjalny,

język polski, historia, integracja sensoryczna,

 edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, terapia behawioralna

  

Dorota Krawiec - oligofrenopedagog,

matematyka

  

Magdalena Małecka - pedagog szkolny, pedagog specjalny,

język polski, historia, edukacja i rewalidacja osób z autyzmem,

edukacja wczesnoszkolna,,

mediator szkolny i rówieśniczy, integracja odruchów INPP

  

Szymon Małecki - pedagog specjalny, informatyka,

edukacja dla bezpieczeństwa, 

edukacja i rewalidacja osób z autyzmem,

terapia behawioralna, edukacja wczesnoszkolna

  

Piotr Mielcarek - oligofrenopedagog,

wychowanie fizyczne, surdopedagogika 

 

grzegorz2

Grzegorz Rączka - oligofrenopedagog,

edukacja artystyczna w zakresie plastyki, choreoterapia, muzykoterapia,

biblioterapia w holistycznej terapii dzieci i dorosłych,

organizacja zajęć artystycznych, zarządzanie oświatą 

  

Agnieszka Roszak - wychowawca świetlicy szkolnej,

oligofrenopedagog, logopeda

justyna 

Justyna Różycka - oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne,

edukacja i rewalidacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

  

Dorota Sarapuk - oligofrenopedagog, religia,

terapia pedagogiczna, logopeda 

 

monika standio2018

Monika Standio - oligofrenopedagog, technika,

matematyka 

 

Izabela Strawa - oligofrenopedagog,

kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną,

 komunikacja alternatywna Makaton i Piktogramy ( I i II stopnia),

terapeuta rodziny, terapia behawioralna

 

 

piotr swadzyniak

Piotr Swadzyniak - pedagog specjalny,

wychowanie fizyczne

 

mame

Marzena Szcześniak - pedagog specjalny, pedagogika rewalidacyjna,

geografia 

 

edyta szostak

Edyta Szostak - oligofrenopedagog,

kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna

  

Szyc Katarzyna 

Katarzyna Szyc - oligofrenopedagog,

edukacja wczesnoszkolna

 

Danuta Śmiechowska - oligofrenopedagog,

biologia  


 

Monika Tomczak -

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie fizyczne

 


 

Pani Magda Dudra

Magdalena Dudra -

oligofrenopedagog, biologia, chemia,

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 

agnieszka wylegała2 

 Agnieszka Wylegała - pedagog specjalny,

technologie informacyjne

 

anna Glazer

Anna Glazer - oligofrenopedagog,

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy socjalnej, 

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

asiazięba

Joanna Zięba - katecheta

Bartek oskaldowicz

 Bartosz Oskaldowicz - wychowanei fizyczne , oligofrenopedagog