Zajęcia rewalidacyjne

Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Integracja sensoryczna

2.

Arteterapia

3.

Alternatywne metody komunikacji

4.

Korekcja wad wymowy

5.

Korekcja wad postawy

6.

Hipoterapia

7.

Dogoterapia

8.

Rozwijanie procesów poznawczych

9.

Rozwijanie kompetencji społecznych

10.

Muzykoterapia

11.

START

12.

Usprawnianie technik szkolnych

13.

Zajęcia psychoedukacyjne

14.

Terapia wzroku

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Zajęcia z pedagogiem

2.

Zajęcia z psychologiem

3.

Masaż leczniczy

4.

Rehabilitacja

5.

Zajęcia logopedyczne

6.

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

7.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

8.

Porady i konsultacje