Zajęcia rewalidacyjne

Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Integracja sensoryczna

2.

Arteterapia

3.

Alternatywne metody komunikacji

4.

Korekcja wad wymowy

5.

Korekcja wad postawy

6.

Rozwijanie procesów poznawczych

7.

Rozwijanie kompetencji społecznych

8.

Muzykoterapia

9.

START

10.

Usprawnianie technik szkolnych

11.

Zajęcia psychoedukacyjne

12.

Terapia wzroku

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Zajęcia z pedagogiem

2.

Zajęcia z psychologiem

3.

Masaż leczniczy

4.

Rehabilitacja

5.

Zajęcia logopedyczne

6.

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

7.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

8.

Porady i konsultacje