Innowacje Pedagogiczne:


Innowacja „Lekturowy zawrót głowy” – powtórkowe lekcje języka polskiego dotyczące lektur obowiązkowych w klasie VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

>> POBIERZ


Socjalizacja poprzez teatr i taniec  - autor Jacek Mituta

>> POBIERZ


Dobry start – harmonijny rozwój muzykoterapeutyczne zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu  - autor Paulina Stepka

>> POBIERZ


"Teatr z klasą"  - autor Katarzyna Szyc

>> POBIERZ


"Klasowe wariacje - naukowe eksploracje"  - autor Anna Kozera - Korczyc 

>> POBIERZ


"Pozytywnie zakodowani"  - autor Monika Fąka  

>> POBIERZ


"Przygoda z warcabami" - autor Piotr Mielcarek 

>> POBIERZ

  


"Świetliczaki bajki znają i chętnie czytaj", zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autor - Agnieszka Roszaka.

>> POBIERZ


"Stop Cyberprzemocy" - program oddziaływań wychowawczych, skierowany dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły przysposabiającej

do pracy - autor Agnieszka Wylegała.

>> POBIERZ


 Innowacja "Rozwijanie technologii informacyjno - komunikacyjnej  wśród uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną oraz znaczną" - autor Agnieszka Wylegała

>> POBIERZ


Innowacja „Zadania z pudełka” – zajęcia realizowane w ramach języka polskiego w klasie łączonej V, VI, VII, VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - autor Izabela Rybarczyk

 >> POBIERZ


Autorski program innowacji pedagogiczno - terapeutycznej "Spokój małej żabki" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Edyta Szostak

>> POBIERZ


Autorski program "Pochodnia - zespołowa gra sportowa" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Bartosz Oskaldowicz

>> POBIERZ


Autorski program "Fajny Film Widziałem" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Grzegorz Rączka

>> POBIERZ


Program kontroli sprawności fizycznej zaproponowany do realizacji w ramach organizacyjno – metodycznej innowacji pedagogicznej dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


Program specjalistycznych zajęć dogoterapii zaproponowany do realizacji w ramach programowo – metodycznej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


Praca w drewnie - autor mgr Grzegorz Rączka

>> POBIERZ


Wiara i umiejętność - autor mgr Jacek Mituta

>> POBIERZ


Uczę się szybko czytać - autor mgr Magdalena Małecka

>> POBIERZ


Ortofrajda - autor mgr Anna Kozera-Korczyc

>> POBIERZ


Edukacja leśna jednym z wyznaczników wszechstronnego

rozwoju uczniów - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


Program nauczania komunikowania się alternatywnego

za pomocą piktogramów - autorzy mgr Monika Fąka i mgr Izabela Strawa

>> POBIERZ


 Dobre Praktyki:


„Wielkanocne śniadanie” – autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


„Anioły są wśród nas” – integracyjne spotkanie świąteczne - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


„Mikołajkowa wywiadówka – Dzień Relaksu dla Rodzica” - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


Programy Autorskie:


Trening czyni mistrza - autor mgr Piotr Mielcarek

>> POBIERZ


Być kobietą, być kobietą - autor mgr Izabela Strawa

>> POBIERZ