Innowacje Pedagogiczne:

 


"Klasowe wariacje - naukowe eksploracje"  - autor Anna Kozera - Korczyc 

>> POBIERZ


"Pozytywnie zakodowani"  - autor Monika Fąka  

>> POBIERZ


"Przygoda z warcabami" - autor Piotr Mielcarek 

>> POBIERZ


"Świetliczaki bajki znają i chętnie czytaj", zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autor - Agnieszka Roszaka.

>> POBIERZ


"Stop Cyberprzemocy" - program oddziaływań wychowawczych, skierowany dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły przysposabiającej

do pracy - autor Agnieszka Wylegała.

>> POBIERZ


 Innowacja "Rozwijanie technologii informacyjno - komunikacyjnej  wśród uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną oraz znaczną" - autor Agnieszka Wylegała

>> POBIERZ


Innowacja „Zadania z pudełka” – zajęcia realizowane w ramach języka polskiego w klasie łączonej V, VI, VII, VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - autor Izabela Rybarczyk

 >> POBIERZ


Autorski program innowacji pedagogiczno - terapeutycznej "Spokój małej żabki" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Edyta Szostak

>> POBIERZ


Autorski program "Pochodnia - zespołowa gra sportowa" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Bartosz Oskaldowicz

>> POBIERZ


Autorski program "Fajny Film Widziałem" zaproponowany do realizacji w ramach programowej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Grzegorz Rączka

>> POBIERZ


Program kontroli sprawności fizycznej zaproponowany do realizacji w ramach organizacyjno – metodycznej innowacji pedagogicznej dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


Program specjalistycznych zajęć dogoterapii zaproponowany do realizacji w ramach programowo – metodycznej innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach - autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


Praca w drewnie - autor mgr Grzegorz Rączka

>> POBIERZ


Wiara i umiejętność - autor mgr Jacek Mituta

>> POBIERZ


Uczę się szybko czytać - autor mgr Magdalena Małecka

>> POBIERZ


Ortofrajda - autor mgr Anna Kozera-Korczyc

>> POBIERZ


Edukacja leśna jednym z wyznaczników wszechstronnego

rozwoju uczniów - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


Program nauczania komunikowania się alternatywnego

za pomocą piktogramów - autorzy mgr Monika Fąka i mgr Izabela Strawa

>> POBIERZ


 Dobre Praktyki:


„Wielkanocne śniadanie” – autor mgr Karolina Rybarczyk

>> POBIERZ


„Anioły są wśród nas” – integracyjne spotkanie świąteczne - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


„Mikołajkowa wywiadówka – Dzień Relaksu dla Rodzica” - autor mgr Danuta Szcześniak

>> POBIERZ


Programy Autorskie:


Trening czyni mistrza - autor mgr Piotr Mielcarek

>> POBIERZ


Być kobietą, być kobietą - autor mgr Izabela Strawa

>> POBIERZ


„Pochodnia[1]” – zespołowa gra sportowa.


[1] Pochodnia gra zespołowa stworzona w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich pod kierownictwem pani Sylwii Grytz.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

„FAJNY FILM WIDZIAŁEM ..."

ZAPROPONOWANY DO REALIZACJI
W RAMACH PROGRAMOWEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH

Autor: Grzegorz Rączka, nauczyciel dyplomowany

CELE INNOWACJI

1. CELE:

- wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, związanych z korzystaniem
z miejsc publicznych, z umiejętnością adekwatnego, do sytuacji zachowania się, wykonywania czynności samoobsługowych, nawiązywania relacji,
- wspieranie rozwoju osobistego uczniów, w tym poczucia wartości, przynależności, a także pozytywnych postaw, jak: szacunek, otwartość, życzliwość, odpowiedzialność.

OPIS

1. MOTYWACJA.
Innowacja pedagogiczna: „Fajny film widziałem ..." jest propozycją rozszerzenia ofert edukacyjnej Szkoły, jednocześnie wyjście naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a także rodziców, którzy wyrazili to w ankiecie, dotyczącej pracy Szkoły, przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Ewaluacji Wewnętrznej. Propozycja wycieczek na seanse filmowe do kina
w Czarnowie jest skierowana do wszystkich, chętnych uczniów naszej Szkoły. W założeniu mają one być atrakcyjną formą, wspierającą rozwój uczniów, zarówno w zakresie społecznym, jak i poznawczym. Innowacyjne jest potraktowania wyjazdów do kina, będących wydarzeniem kulturalnym, (spotkaniem z dziełem filmowym), jako działania arte terapeutycznego. Zatem, mają one wspierać rozwój uczniów poprzez środki, jakimi posługuje ta dziedzina. W naszym przypadku uczniowie będą odbiorcami dzieła, które ma wywoływać reakcje emocjonalne, skojarzeniowe, a także przywoływać wspomnienia, obrazy, itd. Innowacja odnosi się do założeń podstawy programowej, w której czytamy, m.in. że nauczanie i wychowanie, uczniów niepełnosprawnych intelektualnie powinno odbywać się w sposób całościowy, sytuacyjny, zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości, a najważniejsze w edukacji uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)
Tematyka i charakter filmów będzie dobierany i konsultowany
z kierownikiem kina, tak aby odpowiadał specyfice funkcjonowania uczniów, ich możliwościom poznawczym, percepcyjnym i komunikacyjnym.
Tematyka filmów będzie omawiana przez nauczycieli podczas zajęć, w celu zwrócenia uwagi na ważne, dla rozwoju osobistego i społecznego treści, utrwalenie ich. W tym celu nauczyciele będą korzystali z materiałów dydaktycznych, przygotowanych dla danego filmu. W efekcie wycieczki do kina będą mogły być formą rozrywki, zdobywania wiedzy o świecie, źródłem przeżyć emocjonalnych oraz sytuacją rozwijającą kompetencje społeczne.

2. SPODZIEWANE EFEKTY WPROWADZENIA INNOWACJI.
- dzięki wyjazdom do kina uczniowie będą czuli większą motywację do pozytywnego zachowania, będą w większym stopniu kierować swoim zachowaniem,
- uczniowie będą mieli wyższą samoocenę,
- uczniowie będą mieli większą wrażliwość na różne sytuację międzyludzkie, zwiększą się ich umiejętności interpersonalne,
- uczniowie będą bardziej samodzielni,
- uczniowie będą potrafili lepiej rozwiązywać problemy i konflikty.

2. EWALUACJA.
Skuteczność innowacji sprawdzona zostanie na podstawie przeprowadzonej ankiety i rozmowy;
- uczniowie (czy podobają mi się wyjazdy do kina, co mi się w nich podoba?)
- rodzice (czy wyjazdy do kina mają ich zdaniem pozytywny, obserwowalny wpływ na ich dzieci, jaki?) ,
- nauczyciele (czy wyjazdy do kina są ciekawą i przynoszącą pozytywne zmiany zachowania uczniów, jakie?).

BIBLIOGRAFIA

1. Danuta Górecką- Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej w reformującej się szkole podstawowej.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
2. Elwira Rewińska- Film w szkole– niezbędnik dla początkujących.

sniadanie daje mocśniadane2

 

 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania został zainicjowany w 2007 roku przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro -Toques - organizację zrzeszającą szefów kuchni. Celem święta jest: promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków oraz informowanie o konsekwencjach złej diety.
Dzień Zdrowego Jedzenia jest obchodzony na wiele sposobów. W niektórych krajach kucharze zapraszają młodzież do restauracji aby pokazać młodym ludziom czym jest zdrowe żywienie, prowadzą też warsztaty i zajęcia lekcyjne na temat zdrowej diety. Badania z 2010 roku pokazują, że około 40% uczniów i studentów rezygnuje ze spożycia śniadania.

sniadanie3

Rozpoczynanie dnia bez posiłku, bądź niejedzenie między lekcjami, źle wpływa na samopoczucie i koncentrację uczniów. Nauczyciele zaangażowani w akcję, organizują w klasach wspólne spożywanie śniadania, przygotowują kanapki lub przekąski z klasą w ramach zajęć lekcyjnych oraz uświadamiają wychowanków o roli śniadania w codziennej diecie.
W Polsce również powstały kampanie dotyczące dobrych nawyków żywieniowych. Jedną z nich jest Śniadanie Daje Moc, w której wzięliśmy udział. Ósmy listopada cała społeczność gębickiej Kornelówki rozpoczęła od praktycznych zajęć edukacyjnych poświęconych przygotowaniu zdrowych i pożywnych dodatków do porannych kanapek, oczywiście z ciemnego pieczywa, które podarowane przez piekarnię Sendal z Lubasza od wczesnego ranka pachniało smakowicie w głównym holu szkoły. Wszystkie przygotowane smakowitości zostały najpierw wyeksponowane na wspólnym stole w formie „szwedzkiego bufetu". Królowały, oczywiście warzywa w przeróżnych formach, od pięknie pokrojonych i przystrojonych, po różnego rodzaju pasty, dipy oraz koktajle. Pan Bartek przedstawił prezentację multimedialną na temat roli śniadania w oparciu o 10 zasad zdrowego odżywiania, skrupulatnie uzupełnianą niezbędną wiedzą, a zakończoną quizem podsumowującym zdobyte wiadomości. Uczniowie dowiedzieli się m. in. jak często należy jeść posiłki, z czego powinny się składać, jakie są rodzaje produktów nabiałowych
oraz dlaczego picie wody jest tak ważne dla naszego organizmu. Następnie każda z klas zaprezentowała własne wyroby, po czym wszyscy przystąpili do degustacji - to było bardzo obfite i niezwykle różnorodne śniadanie. Uczniowie nabrali doświadczeń praktycznych, które dodatkowo uzupełnili wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania. Samodzielnie dokonali wyboru komponując własny talerz, by w końcu wspólnie usiąść przy klasowym drugim śniadaniu.
Dzień Śniadanie Daje Moc był dla nas cenną lekcją zwiększającą świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w codziennym żywieniu.

 

 


 Tym razem obejrzeliśmy zabawną ale też trzymającą w napięciu historię pt.: „Praziomek". Ciekawy pomysł, zwroty akcji, efektowna animacja ... polecamy, niezależnie od wieku. Po seansie udaliśmy się na Plac Wolności, gdzie przy fontannie raczyliśmy się lodami, wspominając komiczne motywy filmu. Następny wyjazd na film już w maju!