WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA 2023 / 2024

1. Ogólne warunki ubezpieczenia.

2. PZU Edukacja.

3. Legenda na rok 2023-2024 PZU NNW Edukacja.

4. Jak zgłosić roszczenia.

5. Dieta szpitalna.  

 

 TUZ  UBEZPIECZENIA 

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  2022/2023

pobierz ofertę 

Ubezpieczenie 2020/2021 

1. Ubezpieczenie Edu - Plus

2. Zakres i opis ubezpieczenia

3. Zgłaszanie roszczeń

4. Zasady opłaty składki

5. Ochrona danych osobowych

6. Blankiet wpłaty - przykład

7. Blankiet wpłaty - pusty