TUZ  UBEZPIECZENIA 

OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  2022/2023

pobierz ofertę 

 

 

 

Ubezpieczenie 2020/2021

 

1. Ubezpieczenie Edu - Plus

2. Zakres i opis ubezpieczenia

3. Zgłaszanie roszczeń

4. Zasady opłaty składki

5. Ochrona danych osobowych

6. Blankiet wpłaty - przykład

7. Blankiet wpłaty - pusty