Szkoła Podstawowa Specjalna w Gębicach mieściła się we wsi w opuszczonym przez pastora budynku mieszkalnym, w tzw. pastorówce. Dyrektorem tej pierwszej szkoły specjalnej była Irena Lisiewicz.

W 1947 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeznaczyło Zakład Wychowawczy dla starszych dziewcząt z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego. W związku z tym w szkole specjalnej utworzono klasy od V ? VII. Przez cały okres funkcjonowania szkoły specjalnej w Gębicach procesem nauczania zajmowały się odpowiednio do tego przygotowani nauczyciele.

Od 1960 r. szkoła została przeznaczona dla dziewcząt młodszych klas od I -IV, ponieważ w zaadaptowanej na cele szkolne pastorówce brak było warunków do nauczania starszych dziewcząt. Powodem były: brak miejsca, brak pracowni, odpowiednio do wzrostu uczennic dostosowanych mebli i sprzętów. Jednocześnie w roku 1960 Zakład Wychowawczy przejęło Zrzeszenie Katolików ?Caritas", Zarząd Główny w Warszawie. Zakład podlegał ?Caritasowi" do roku 1989. W roku 1961 kolejnym dyrektorem Szkoły Specjalnej w Gębicach została pani Alicja Pituła.          

 

Mieszkankami Zakładu Wychowawczego były w tym czasie dziewczynki specjalnej troski z województwa poznańskiego. Liczba dziewcząt uczęszczających do szkoły specjalnej z zakładu wychowawczego dochodziła nieraz do 68.

W roku szkolnym 1974/75 Szkoła Specjalna w Gębicach została przeznaczona dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Natomiast dziewczęta upośledzone umysłowo w stopniu lekkim wyjechały kontynuować dalszą naukę do Chełstu w pobliżu Czarnkowa. Zaczęto czynić starania w sprawie rozbudowy i modernizacji starego budynku szkolnego, w którym mieściło się tylko 5 pomieszczeń lekcyjnych. Brak sali gimnastycznej, pracowni gospodarstwa domowego, a nawet toalet w budynku szkolnym uniemożliwiał realizację podstawowych zadań rewalidacyjnych, jednakże z powodu braku środków finansowych opracowany plan modernizacji nie został sfinalizowany.

W  okresie, kiedy dyrektorem Szkoły była pani Elżbieta Swadzyniak z inicjatywy dyrektora Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
?Caritas? pana Mieczysława Augustyna został założony Społeczny Komitet Budowy Szkoły Specjalnej ?Caritas" w Gębicach.
Budowę nowej szkoły rozpoczęto 4 sierpnia 1988 r. i trwała do września 1990 r. W czasie tym dzięki staraniom Społecznego Komitetu postawiono znaczną część budynku głównego oraz w stanie surowym salę gimnastyczną. Z uwagi na brak możliwości dalszego gromadzenia funduszy budowę szkoły przerwano.

Pan Tadeusz Cyganek p.o. Kuratora Oświaty w 1993 roku wznowił budowę szkoły, która w dniu 09.09.1995 r. została oddana do użytku. Sala gimnastyczna natomiast została wybudowana i oddana do użytku w terminie późniejszym, tj. 12.10.1997 r. dzięki pomocy pana senatora Tadeusza Rzemykowskiego. Od 1995 r. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gębicach zaczęła funkcjonować w nowym budynku.

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową specjalną.

Alicja Kasprzak

Pani Elżbieta Swadzyniak - dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gębicach przeszła na emeryturę, a szkoła z dniem 1 września 2000 r. została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach. Stanowisko dyrektora objęła pani  Alicja Kasperczak.

23 listopada 2007 roku nasza szkoła otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego.

Dziś również odnotowujemy znaczące osiągnięcia. Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, gdzie odnoszą sukcesy. Możemy poszczycić się laureatami konkursów i zawodów sportowych. Sukcesy naszej szkoły to sukcesy nie tylko uczniów, rodziców, ale i nauczycieli. Dzięki ich oddanej pracy szkoła może cieszyć się wieloma ważnymi tytułami.