BOHATERON W NASZEJ SZKOLE


Uczniowie klasy VIII ukończyli prace nad projektem " BohaterON w Twojej Szkole". W ramach projektu przeprowadzono lekcje na temat działalności powstańców warszawskich. Ósmoklasiści poznali losy uczestników powstania ukazane w opowiadaniach "Iskra nadziei" oraz "Mały roznosiciel nadziei". Podsumowując zdobyte wiadomości, uczniowie zamieścili wpisy na portalu dumni z powstańców, gdzie wyrazili swoją wdzięczność tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

 

Koniec października i początek listopada to czas, w którym zawsze wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy wówczas cmentarze, na których leżą nasi bliscy, ale też miejsca poświęcone tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Uczniowie naszej szkoły jak co roku udali się pod pomnik Powstańców Wielkopolskich oraz na miejscowy cmentarz, by uporządkować groby zapomniane, bo w naszej pamięci są zawsze trwałe wspomnienia o tych, którzy odeszli, którzy walczyli o Polskę. 

szkola pamieta

 

czytelnictwo

poznaj polskę

aktywna tablica

Cyfrowa szkola 2021

Od początku września 2021 r. w naszej szkole realizujemy projekt:

„ Pamiętajmy o ogrodach”.

Celem jest zbudowanie szkolnego ogródka metodą podwyższonych rabat.
Projekt finansowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie, Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
Wspierają nas również Nadleśnictwo Sarbia oraz pan Janusz Wielgosz, mieszkaniec Gębic.
Projekt jest realizowany głównie przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

film        rysunek2         

W naszej szkoły realizujemy ogólnopolski projekt " Podróże po Polsce" celem jest zaprezentowanie najciekawszych miejsc oraz popularyzowanie zwyczajów i tradycji naszego regionu.
Koordynatorem projektu jest Marzena Szcześniak, opiekunowie Grzegorz Rączka i Katarzyna Szyc.

Uczestnicy projektu:
Arleta Wiśniewska
Sylwia Jankowska
Hubert Świątek
Kacper Boliński
Aleksandra Kasperek
Klaudia Biskupska
Szymon Golisz
Kinga Wiatr

Marcowe zadania wykonane - uruchom poniższe linki,

a zabierzemy Cię na wycieczkę do naszej Wielkopolski nad Notecią : 

"Smakując region"- gotowanie zupy regionalnej ( Parzybroda)
" Dialektem i gwarą" - wykonanie słownika gwary
" Pędzlem region malowany"- prace plastyczne

 "Region dźwiękiem malowany" - piosenka ludowa "Świniorz o rety"

  Posłuchaj

logo projektu

 W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbyły się kolejne warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się trzy warsztaty:

1. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.
2. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z zaburzeniami zachowania i emocji, zachowaniami destrukcyjnymi, agresywnymi i autoagresywnymi.
3. Nowoczesne technologie edukacyjne: Plickers, Quizizz.
Zdobyta podczas szkoleń wiedza pozwoli nauczycielom rozwinąć warsztat dydaktyczny, a także wzmocni umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.