7Klasa 1Aż, wych. Magdalena Małecka, pomoc nauczyciela Katarzyna Piątek

Dyżur na parterze - piątek 9:00-9:20 – M. Małecka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30-9:15 Zaj. rozwijające komunikowanie się 8:15-9:00 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:15-9:00 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (E. Bals)
2. 9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(A.Wylegała,
K. Rybarczyk)

9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne
(W. Michalska)
9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste
i społeczne
3. 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

4. 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

11:00-11:45 Zaj. rozwijające komunikowanie się 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

11:00-11:45 Religia
5. 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

12:05-12:50 Religia 11:50-12:50

Zaj. rewalidacyjne

(A. Wylegała)

12:05-12:50 Wychowanie fizyczne 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

6. 12:50-13:50 Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska, M. Fąka) 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

12:50-13:50 Zaj. rewalidacyjne hipoterapia 12:55-13:40 12:55-13:40
7. 13:50-14:50 Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska, M. Fąka) 13:45-14:30 13:50-14:50 13:45-14:30 13:45-14:30
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Jacek Mituta

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Magdalena Małecka

Zajęcia rozwijające kreatywność – Magdalena Małecka i Szymon Małecki

Wychowanie fizyczne – Justyna Różycka

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 2Aż, wych. Ewa Bals, pomoc nauczyciela Anna Swadzyniak

Poniedziałek 9:00-9:20 świetlica Katarzyna Szyc

Piątek 9:00-9:20 dyżur w piwnicy – Monika Standio

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska) 8:15-9:00 świetlica 8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (D. Sarapuk) 8:30-9:15 Wychowanie fizyczne 8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne
(E. Bals,
D. Sarapuk)
2. 9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

A. Kozera-Korczyc

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(A.Wylegała,
K. Rybarczyk)

9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne
(J. Mituta)
9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
3. 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
4. 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

11:00-11:45 Religia 11:00-11:45 Religia 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne
5. 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

11:55-12:50 Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska,
A. Wylegała)
12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

A. Kozera-Korczyc

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Bals

6. 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

A. Kozera-Korczyc

12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

A. Kozera-Korczyc

12:50-13:45

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk)

7.
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Fąka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Ewa Bals

Zajęcia rozwijające kreatywność – Ewa Bals i Anna Kozera-Korczyc

Wychowanie fizyczne – Ewa Bals

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 2Bż, wych. Monika Tomczak, pomoc nauczyciela Magdalena Jaśkiewicz

Dyżur na parterze - piątek 9:00-9:20 – M. Małecka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30-9:20 świetlica 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne
(A. Wylegała,
G. Rączka)
2. 9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

9:20-10:05 Religia
3. 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Zaj. rozwijające komunikowanie się 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
4. 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

10:55-11:55

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska, hipo)

11:00-11:45 Religia 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

5. 12:05-12:50 Zaj. rozwijające komunikowanie się 11:50-12:50 Zaj. rewalidacyjne (M. Fąka,
K. Rybarczyk)
12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

11:50-12:50

Zaj. rewalidacyjne

(G. Rączka,
P. Mielcarek)

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

6. 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

12:55-13:40 12:50-13:45

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska,
A. Wylegała)

12:55-13:40 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne
7.
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Paulina Stepka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Tomczak

Zajęcia rozwijające kreatywność – Monika Tomczak i Paulina Stepka

Wychowanie fizyczne – Monika Tomczak

Religia – Joanna Zięba

Klasa 4ż, wych. Monika Fąka, pomoc nauczyciela Monika Jaśkiewicz

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (E. Szostak,
E. Bals)
8:30-9:15

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Szostak

8:30-9:15

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Szostak

8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (M. Fąka) 8:30-9:15 Religia
2. 9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne (E. Szostak,
E. Bals)
9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Szostak

9:20-10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Szostak

9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne (M. Fąka,
E. Szostak,
W. Michalska)
9:15-10:10 Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska)
3. 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

E. Szostak

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
4. 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
5. 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

12:05-12:50 Wychowanie fizyczne 11:50-12:50 Zaj. rewalidacyjne (hipoterapia) 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

6. 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

12:55-13:40 Religia 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Swadzyniak

7. 13:45- 14:30

GDDD

D. Krawiec

13:45-

14:30

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 13:45- 14:30 Zajęcia rozwijające komunikowanie się

13:45-

14:30

Wychowanie fizyczne
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Agnieszka Wylegała

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Fąka

Zajęcia rozwijające kreatywność – Edyta Szostak i Piotr Swadzyniak

Wychowanie fizyczne – Monika Tomczak

Religia – Joanna Zięba

Klasa 5s, wych. Izabela Rybarczyk,

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0. 7:30-8:15 GDDD A. Korczyc

7:30-

8:15

Biologia kl. VII
1. 8:30-9:15 Język niemiecki 8:30-9:15 Język polski 8:15-9:10 Zaj. rewalidacyjne (A. Korczyc,
M. Standio)
8:20-9:05 Matematyka 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka,
A. Korczyc)

2. 9:20-10:05 Język niemiecki 9:20-10:05 Historia 9:15-10:10 Zaj. rewalidacyjne (A. Korczyc,
M. Standio,
M. Dolska)
9:10-10:10

Zaj. rewalidacyjne (A. Korczyc,

J. Mituta)

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne (M. Dolska,

A. Korczyc)

3. 10:10-10:55 Język niemiecki 10:10-10:55 Matematyka 10:10-10:55 Matematyka 10:10-10:55 Technika 10:10-10:55 Język polski
4. 11:00-11:45 Język polski 11:00-11:45

Chemia kl. VII i VIII

Świetlica kl. V i VI

11:00-11:45

Geografia kl. VII

Zaj. rewalidacyjne (A. Korczyc)

świetlica

11:00-11:45

Chemia kl. VII i VIII

świetlica kl. V i VI

11:00-11:45 Matematyka
5. 12:05-12:50 Język polski 12:05-12:50

Plastyka kl. IV – VII

Edb kl. VIII

12:05-12:50 Historia 12:05-12:50 Język polski 12:05-12:50 Wychowanie fizyczne
6. 12:55-13:40 Informatyka 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne 12:55-13:40

Fizyka VII-VIII,

świetlica V-VI

12:55-13:40 Wos 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne
7. 13:45- 14:30 Biologia

13:45-

14:30

Wychowanie fizyczne 13:45- 14:30 Wos

13:45

14:30

Geografia

13:45-

14:30

Fizyka VII-VIII,

świetlica V-VI

8. 14:35-15:20 Muzyka kl. IV-VII 14:35-15:20 Zaj. z wychowawcą

14:35

15:20

Religia

14:35

15:20

Religia

Klasa 5aż, wych. Anna Kozera-Korczyc,

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne (W. Michalska,

A. Roszak)

8:30-9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
8:00-9:00 Zaj. rewalidacyjne (M. Szcześniak,
G. Rączka)
8:15-9:00 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
2. 9:20-10:05 Wychowanie fizyczne 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne (M. Szcześniak,

G. Rączka)

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(korekcja wad wymowy)

9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne (A. Roszak, E. Bals, G. Rączka)
3. 10:10-10:55 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
10:10-10:55 Religia 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
4. 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
5. 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
12:05-12:50 Wychowanie fizyczne 11:50-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
12:05-12:50 Gddd
6. 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(M. Dolska)
12:55-13:40 Wychowanie fizyczne
7. 13:45- 14:30 Wychowanie fizyczne

13:45-

14:30

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 13:45- 14:30 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 13:45-14:30 Zajęcia rozwijające komunikowanie się

13:45-

14:30

Religia
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Jacek Mituta

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Anna Kozera-Korczyc

Zajęcia rozwijające kreatywność – Izabela Rybarczyk, Małgorzata Dolska

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 5bż, wych. Danuta Śmiechowska

Dyżur na parterze w środę 9:00 – 9:20 – Iwona Lokert

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne (E. Szostak,

D. Sarapuk)

8:15-9:00

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka)

8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka)

8:30-9:15

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

2. 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne (E. Szostak,

E. Bals)

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska,

A. Roszak)

9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka,
E. Szostak)

9:20-10:05

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

3. 10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
4. 11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne
5. 12:05-12:50 Wychowanie fizyczne 12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

12:05-12:50 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

(D. Krawiec)

12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

6. 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

12:55-13:40 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne 12:55-13:40 Religia
7. 13:45- 14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność

(P. Stepka)

13:45-

14:30

Religia 13:45- 14:30 Gddd 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne

13:45-

14:30

8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Danuta Śmiechowska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Danuta Śmiechowska

Zajęcia rozwijające kreatywność – Dorota Krawiec i Paulina Stepka

Wychowanie fizyczne – Piotr Mielcarek

Religia – Joanna Zięba

Klasa 6aż, wych. Szymon Małecki, pomoc nauczyciela Bernadeta Biniecka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30-9:15 Wychowanie fizyczne 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka,

A. Wylegała)

8:15-9:00 Gddd 8:30-9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
2. 9:20-10:05 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(K. Szyc)

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka, K. Szyc)

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
4. 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
11:00-11:45 Wychowanie fizyczne 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
5. 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)
11:50-12:50

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska,

A. Wylegała)

12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)
6. 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)
12:50-13:50

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska)

12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
12:55-13:40 Religia 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
7. 13:45- 14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)

13:55-

14:40

Religia 13:40- 14:35

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska,
G. Rączka)

13:45-14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)

13:45-

14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność
(Sz. Małecki)
8. 14:35-15:20 Zajęcia rozwijające kreatywność
(J. Różycka)

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Magdalena Małecka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Szymon Małecki

Zajęcia rozwijające kreatywność – Justyna Różycka i Szymon Małecki

Wychowanie fizyczne – Monika Tomczak

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 7ż, wych. Edyta Szostak

Dyżur na piętrze, czwartek 9:00 – 9:20 – M. Szcześniak

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30-9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska,

A. Roszak)

8:15-9:00 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Szcześniak)

8:15-9:00 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
2. 9:20-10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(M. Szcześniak,

G. Rączka)

9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk, hipo)

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne (A. Roszak, E. Bals, G. Rączka)
3. 10:10-10:55 Gddd 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
4. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Religia 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne
5. 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:05-12:50 Religia 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
6. 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(E. Szostak)
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
7. 13:45- 14:30 Wychowanie fizyczne

13:45-

14:30

Wychowanie fizyczne 13:45- 14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
13:45-14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)

13:45-

14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność
(K. Rybarczyk)
8.

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Agnieszka Wylegała

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Edyta Szostak

Zajęcia rozwijające kreatywność – Edyta Szostak i Karolina Rybarczyk

Wychowanie fizyczne – Piotr Swadzyniak

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 8ż, wych. Justyna Różycka

Dyżur w piwnicy, czwartek 9:00 – 9:20 – Joanna Zięba

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk,

M. Standio)

8:30-9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
8:15-9:00 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska)

8:30-9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
2. 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk,

W. Michalska,

P. Mielcarek)

9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk)

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 9:20-10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
3. 10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
10:10-10:55 Religia 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne
4. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
11:00-12:00

Zaj. rewalidacyjne

(P. Mielcarek)

11:00-11:45 Religia
5. 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
12:05-12:50 Gddd 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
12:05-12:50 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
6. 12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)
12:50-13:45

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk, E. Bals)

12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
7. 13:45- 14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Rybarczyk)

13:45-

14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność
(I. Lokert)
13:45- 14:30 Wychowanie fizyczne 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne

13:45-

14:30

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
8.

14:35-

15:20

Wychowanie fizyczne

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Standio

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Justyna Różycka

Zajęcia rozwijające kreatywność – Izabela Rybarczyk i Iwona Lokert

Wychowanie fizyczne – Piotr Swadzyniak

Religia – Joanna Zięba

Klasa IA SP, wych. Monika Standio

Dyżur w piwnicy, czwartek 9:00-9:20 – Joanna Zięba

Dyżur w piwnicy, piątek 9:00-9:20 – Monika Standio

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:40-

8:25

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
1. 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(P. Stepka,
P. Mielcarek)

8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:15-9:00 Zajęcia kształtujące kreatywność 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(A. Wylegała,
P. Mielcarek)

8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(M. Standio,

W. Michalska)

2. 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(A. Roszak,

J. Mituta)

9:20-10:05 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne
(E. Bals,
A. Wylegała)
9:20-10:05 Zajęcia kształtujące kreatywność 9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)
10:10-10:55 Religia 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy
(K. Szyc)
10:10-10:55 Zajęcia kształtujące kreatywność 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy
(M. Standio)
4. 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)
11:00-11:45 Zajęcia kształtujące kreatywność 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-12:00 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)
5. 12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Religia
6. 12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(M. Standio)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(M. Standio)
7. 13:45- 14:30 Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)

13:45-

14:30

Przysposobienie
do pracy
(D. Krawiec)
13:45- 14:30 Wychowanie fizyczne 13:45-14:30 Przysposobienie
do pracy
(M. Standio)

13:45-

14:30

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
8.

14:35-

15:20

Przysposobienie
do pracy (I. Lokert)
14:35- 15:20 Wychowanie fizyczne

14:35-

15:20

Wychowanie fizyczne

14:35-

15:20

Gddd

14:35-

15:20

Przysposobienie
do pracy
(K. Szyc)

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Standio

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Standio

Zajęcia kształtujące kreatywność – Marzena Szcześniak

Przysposobienie do pracy – Dorota Krawiec, Iwona Lokert, Monika Standio i Katarzyna Szyc

Wychowanie fizyczne – Piotr Mielcarek

Religia – Joanna Zięba

Klasa IB SP, wych. Grzegorz Rączka

Dyżur w piwnicy, czwartek 9:00-9:20 – Joanna Zięba

Dyżur w piwnicy, piątek 9:00-9:20 – Monika Standio

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:40-

8:25

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

7:30

8:15

Religia
1. 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(P. Stepka,
P. Mielcarek)

8:30-9:15 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 8:15-9:00 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(A. Wylegała,
P. Mielcarek)

8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(W. Michalska)

2. 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(A. Roszak,

J. Mituta)

9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:05-10:05 Zaj. rewalidacyjne
(E. Bals,
A. Wylegała)
9:20-10:05 Gddd 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Sarapuk)

3. 10:10-10:55

Przysposobienie
do pracy

(B. Oskaldowicz)

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy (K. Szyc)
4. 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
11:00-11:45 Zajęcia kształtujące kreatywność 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy (K. Szyc)
11:00-12:00 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
5. 12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
6. 12:55-13:40 Zajęcia kształtujące kreatywność 12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy (K. Szyc)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(G. Rączka)
7. 13:45- 14:30 Zajęcia kształtujące kreatywność

13:45-

14:30

Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
13:45- 14:30 Wychowanie fizyczne 13:45-14:30 Religia

13:45-

14:30

Przysposobienie
do pracy (K. Szyc)
8.

14:35-

15:20

Wychowanie fizyczne 14:35- 15:20 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)

14:35-

15:20

Zajęcia kształtujące kreatywność

14:35-

15:20

Przysposobienie
do pracy (K. Szyc)

14:35-

15:20

Wychowanie fizyczne

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Danuta Śmiechowska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Małgorzata Dolska

Zajęcia kształtujące kreatywność – Grzegorz Rączka

Przysposobienie do pracy – Katarzyna Szyc, Grzegorz Rączka i Bartosz Oskaldowicz,

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia – Dorota Sarapuk

Klasa 2 SP, wych. Agnieszka Wylegała

Dyżur na parterze w środę 9:00 – 9:20 – Iwona Lokert

Dyżur na parterze w poniedziałek 9:00 – 9:20 – Paulina Stepka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:40

8:25

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

7:30-

8:15

Religia
1. 8:15-9:00 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
8:30-9:15

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(D. Śmiechowska, W. Michalska,

A, Wylegała)

8:15-9:00 Religia 8:30-9:15 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
2. 9:20-10:05 Przysposobienie
do pracy
(P. Stepka)
9:20-10:05 Zaj. rozwijające komunikowanie się 9:20-10:05 Zajęcia kształtujące kreatywność 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Śmiechowska,

P. Mielcarek,

G. Rączka)

9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Zajęcia kształtujące kreatywność 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy
(P. Stepka)
4. 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
11:00-11:45

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
5. 12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
12:05-12:50

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

12:05-12:50

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(A. Roszak)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
6. 12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40

Przysposobienie

do pracy (K. Szyc)

12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(B. Oskaldowicz)
12:55-13:40 Zajęcia kształtujące kreatywność
7. 13:40- 14:40

Zaj. rewalidacyjne

(E. Bals,

A. Wylegała,

P. Mielcarek)

13:45-

14:30

Zajęcia kształtujące kreatywność 13:45- 14:30 Zaj. rozwijające komunikowanie się 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne

13:45-

14:30

Wychowanie fizyczne
8.

14:40-

15:25

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 14:30- 15:30

Zaj. rewalidacyjne

(A. Wylegała)

14:35-

15:20

Wychowanie fizyczne

14:35-

15:20

Gddd

14:35-

15:20

 

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Alicja Kasperczak

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Agnieszka Wylegała

Zajęcia kształtujące kreatywność – Alicja Kasperczak

Przysposobienie do pracy – Agnieszka Roszak, Paulina Stepka, Katarzyna Szyc i Bartosz Oskaldowicz,

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia – Joanna Zięba

Klasa 3 SP, wych. Marzena Szcześniak

Dyżur na parterze w środę 9:00 – 9:20 – Iwona Lokert

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:40-

8:25

Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)

7:40-

8:25

Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
1. 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:00-9:00

Zaj. rewalidacyjne

(D. Śmiechowska, W. Michalska,

A, Wylegała)

8:15-9:00 Zaj. rozwijające komunikowanie się 8:30-9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
2. 9:20-10:05

Przysposobienie   do pracy

(Dorota Krawiec)

9:20-10:05 Zaj. rozwijające komunikowanie się 9:20-10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:05-10:05

Zaj. rewalidacyjne

(D. Śmiechowska,

P. Mielcarek,

G. Rączka)

9:20-10:05 Zajęcia kształtujące kreatywność
3. 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
10:10-10:55 Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
10:10-10:55 Wychowanie fizyczne 10:10-10:55 Religia
4. 11:00-11:45 Zajęcia kształtujące kreatywność 11:00-11:45 Religia 11:00-11:45 Zajęcia kształtujące kreatywność 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Przysposobienie
do pracy
(Katarzyna Szyc)
5. 12:05-12:50 Zajęcia kształtujące kreatywność 12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(Piotr Swadzyniak)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
12:05-12:50 Przysposobienie
do pracy
(Katarzyna Szyc)
6. 12:55-13:40 Wychowanie fizyczne 12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(Piotr Swadzyniak)
12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy (Marzena Szcześniak)
12:55-13:40

Przysposobienie     do pracy

(Dorota Krawiec)

12:55-13:40 Przysposobienie
do pracy
(Katarzyna Szyc)
7. 13:40- 14:40

Zaj. rewalidacyjne

(E. Bals,

A. Wylegała,

P. Mielcarek)

13:40-

14:40

Zaj. rewalidacyjne

(M. Fąka)

13:45- 14:30

Przysposobienie   do pracy

(Dorota Krawiec)

13:45-14:30

Przysposobienie     do pracy

(Dorota Krawiec)

13:45-

14:30

Przysposobienie
do pracy
(Piotr Swadzyniak)
8.

14:40-

15:25

Gddd 14:40- 15:25

Przysposobienie     do pracy

(Dorota Krawiec)

14:35-

15:20

Przysposobienie   do pracy

(Dorota Krawiec)

14:35-

15:20

Przysposobienie     do pracy

(Dorota Krawiec)

14:35-

15:20

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Danuta Śmiechowska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Marzena Szcześniak

Zajęcia kształtujące kreatywność – Danuta Śmiechowska

Przysposobienie do pracy – Dorota Krawiec, Marzena Szcześniak, Katarzyna Szyc, Piotr Swadzyniak

Wychowanie fizyczne – Piotr Mielcarek

Religia – Joanna Zięba