Rewalidacje wyszczególnione w planach klasowych dotyczą poszczególnych uczniów z klasy.  Szczegółowy przydział do zajęć rewalidacyjnych znajduje się w dzienniku elektronicznym.

 

 Oddział 7s, wych. Izabela Rybarczyk

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0. 7:15- 8:00 —------------ —------------------

7:15-

8:00

Religia

7:15-

8:00

Godzina wychowawcza —------------
1. 8:30- 9:15

GDDD

M. Tomczak

8:15- 9:00 Technika 8:00- 9:00

Zaj. rewalidacyjne

(I. Rybarczyk/
M. Standio)

8:00- 9:00

Zaj. rewalidacyjne

(I. Rybarczyk/
M. Standio)

8:30- 9:15 Biologia
2. 9:20- 10:05

Geografia VII

Świetlica VIII

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

(M. Małecka/
M. Standio)

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

(G. Rączka/
P. Mielcarek)

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

(I. Rybarczyk/
M. Standio)

9:20- 10:05

Biologia VII

EDB VIII

3. 10:10-10:55 Matematyka 10:10-10:55 WF 10:10-10:55

Muzyka VII

WOS VIII

10:10-10:55 Język polski 10:10-10:55 Chemia
4. 11:00-11:45 Geografia 11:00-11:45 WF 11:00-12:00

Zaj. rewalidacyjne

(G. Rączka/
P. Mielcarek)

11:00-11:45 Historia 11:00-11:45 Chemia
5. 12:05-12:50 Język polski 12:05-12:50 Matematyka 12:05-12:50 Matematyka 12:05-12:50 Matematyka

12:05-

12:50

WF
6. 12:50-13:45 Język polski 12:55-13:40 Język polski 12:55-13:40 Fizyka 12:55-13:40 Język niemiecki 12:55-13:40 Historia
7. 13:45-14:30

Język polski

13:45-14:30

Plastyka VII

WOS VIII

13:45-14:30 Fizyka 13:45-14:30 Język niemiecki 13:45-14:30 Informatyka
8. 14:35-15:20

WDŻ (I półrocze)

I.Strawa

Doradztwo zawodowe (II półr)

14:35-15:20 Religia WF 14:35-15:20 Język niemiecki

oddział 2ż, wych. Monika Tomczak

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30- 9:15

Wych. Fiz.

J. Różycka

8:00- 9:00

Zaj. rewalidacyjne

P. Stepka

A. Kozera-Korczy

8:00- 9:00

Zaj. rewalidacyjne

K. Rybarczyk

8:30 9:15

W. Jóźwiak

Religia

8:15- 9:00

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

M. Tomczak

2. 9:20- 10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

P. Stepka

I. Strawa

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

W. Jóźwiak

M. Fąka

K. Pasz

9:20- 10:05

W. Jóźwiak

Zaj. rozwijające komunikowanie się

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

J. Różycka

G. Rączka

3. 10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

P. Stepka

10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Srepka

10:10-10:55

W. Jóźwiak

Religia

10:10-10:55

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

M. Tomczak

10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

4. 11:00-11:45

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

M. Tomczak

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

11:00-11:45

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

M. Tomczak

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

5. 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

12:05-12:50

Wych. Fiz.

J. Różycka

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

P. Stepka

12:05-12:50

Wych. Fiz.

J. Różycka

12:05-

12:50

W. Jóźwiak

Religia

6. 12:50-13:45 12:55-13:40 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Tomczak

12:55-13:40 12:55-13:40
7. 13:45-14:30

13:45-14:30 13:45-14:30

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

M. Tomczak

13:45-14:30 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

14:35-15:20

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Wiktoria Jóźwiak

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Tomczak

Zajęcia rozwijające kreatywność – Monika Tomczak, Paulina Stepka

Wychowanie fizyczne – Justyna Różycka

Religia –Wiktoria Jóźwiak

oddział 3aż, wych. Magdalena Małecka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7:45-

8:30

1. 8:30- 9:15 Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne M. Małecka               8:15- 9:15 Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne M. Małecka 8:00- 9:00

Zaj. rewalidacyjne.

KWP -K. Pasz

SI -A. Korczyc

8:30- 9:15 Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne M. Małecka 8:15- 9:15

Zaj. rewalidacyjne.

Muzykoterapia -P. Stepka   Arteterapia G. Rączka 

2. 9:20- 10:05 Zaj.rozwijające komunikowanie się M.Tomczak                         9:20- 10:05

Wychowanie                 fizyczne J. Różycka

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne.

RPP- K.Rybarczyk

RPP- A.Wylegała

9:20- 10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

9:20- 10:05 Zaj. rozwijające kreatywność P.Stepka
3. 10:10-10:55

Wychowanie                 fizyczne J. Różycka

                              

10:10-10:55 Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne M. Małecka 10:10-10:55 Religia -D. Sarapuk 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

10:10-10:55 Religia -D. Sarapuk
4. 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka                        

11:00-11:45

Zaj. rewalidacyjne.

KWW- D. Sarapuk

AMK- I.Strawa

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność P.Stepka

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność P.Stepka

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

5. 12:05-12:50

Zaj. rewalidacyjne.

Muzykoterapia -P. Stepka   Arteterapia G. Rączka           

12:05-12:50 Zaj.rozwijające komunikowanie się M.Tomczak 12:05-12:50 Wychowanie                 fizyczne J. Różycka 12:05-12:50 Zaj. rozwijające kreatywność P.Stepka

12:05-

12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

6. 12:50-13:45 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

M. Małecka

12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność P.Stepka 12:55-13:40 12:55-13:40
7. 13:45-14:30

13:45-14:30 13:45-14:30 13:45-14:30 13:45-14:30

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Tomczak

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Magdalena Małecka

Zajęcia rozwijające kreatywność – Magdalena Małecka, Paulina Stępka

Wychowanie fizyczne – Justyna Różycka

Religia –Dorota Sarapuk

oddział 3bż, wych. Anna Kozera-Korczyc

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7:45-

8:30

1. 8:00- 9:00

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Wylegała

8:15- 9:00

Zaj.rozwijające komunikowanie się

M. Fąka

8:15- 9:15

Zaj. rewalidacyjne

SI

A.Korczyc

KWP

K. Pasz

8:15- 9:15

Religia

D. Sarapuk

8:30- 9:15

Zaj. rewalidacyjne

Muzykoterapia

P. Stepka                 Arteterapia G. Rączka 

2. 9:05- 10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Wylegała

9:05- 10:05

Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne

A.Korczyc

9:20- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

RPP

K. Rybarczyk

RPP

A.Wylegała

9:20- 10:05

Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne

A.Korczyc

9:20- 10:05

Wychowanie                 fizyczne

M.Tomczak

3. 10:10-10:55

Wychowanie                 fizyczne

M.Tomczak

10:10-10:55 Religia -D. Sarapuk 10:10-10:55

Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne

A.Korczyc

10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Korczyc

10:10-10:55

Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne

A.Korczyc

4. 11:00-11:45

Zaj.rozwijające komunikowanie się

M. Fąka

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Korczyc

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Korczyc

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Wylegała

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Wylegała

5. 12:05-12:50

Zaj. rewalidacyjne.

Muzykoterapia

P. Stepka                 Arteterapia G. Rączka        

12:05-12:50

Zaj. rewalidacyjne

AMK

M. Fąka

KWW

D. Sarapuk

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Korczyc

12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Wylegała

12:05-

12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

A.Korczyc

6. 12:50-13:45

Funkcjonowanie                 osobiste i społeczne

A.Korczyc

12:55-13:40 12:55-13:40 12:55-13:40 12:55-13:40
7. 13:45-14:30

Wychowanie                 fizyczne

M.Tomczak

13:45-14:30 13:45-14:30 13:45-14:30 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

14:35-15:20

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Fąka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Anna Kozera-Korczyc

Zajęcia rozwijające kreatywność – Anna Kozera-Korczyc, Agnieszka Wylegała

Wychowanie fizyczne – Monika Tomczak

Religia – Dorota Sarapuk

oddział 5ż, wych. Marzena Szcześniak

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7:45-

8:30

1. 8:30- 9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:15- 9:00

Zaj. rewalidacyjne

P. Stepka A. Fludra

8:15- 9:00 Gddd 8:30- 9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:15- 9:00 Wychowanie fizyczne
2. 9:20- 10:05 Religia 9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

P. Stepka A. Fludra

9:05- 10:05

Zaj. rewalidacyjne

M. Fąka K Pasz

9:20- 10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne J. Różycka G. Rączka
3. 10:10-10:55 Zaj. rozwijające komunikowanie się 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

10:10-10:55 Religia
4. 11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
5. 12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

12:05-

12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

6. 12:50-13:45 Wychowanie fizyczne 12:50-13:45

Zaj. rewalidacyjne

M. Fąka M. Dolska

12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

12:55-13:40 Wychowanie fizyczne 12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

M. Szcześniak

7. 13:45-14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność

A.Kasperczak

13:45-14:30 Zaj. rozwijające komunikowanie się 13:45-14:30 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

14:35-15:20

Zaj. rozwijające komunikowanie się – E. Szostak

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – M. Szcześniak

Zajęcia rozwijające kreatywność – A. Kasperczak i. M. Szcześniak

Wychowanie fizyczne – P. Mielcarek

Religia –W. Jóźwiak

gddd - W. Jóźwiak

oddział 6aż, wych. Monika Fąka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30- 9:15 Religia 8:00- 9:00 Zaj. rewalidacyjne                                   I. Strawa,
K. Pasz
8:00- 9:00 Zaj. rewalidacyjne P Stepka 8:00- 9:00 Zaj. rewalidacyjne     E.Szostak,                 I.Strawa 8:30- 9:15 Zaj. rozwijające kreatywność                           A.Kozera - Korczyc
2. 9:20- 10:05 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne                                M Fąka
G. Rączka
9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne I. Strawa 9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne E.Szostak,                   I.Strawa 9:20- 10:05 Zaj. rozwijające kreatywność     A.Kozera - Korczyc
3. 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 10:10-10:55 Zaj. rozwijające komunikowanie się M. Fąka 10:10-10:55 Wych. Fiz.                   M. Tomczak 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 10:10-10:55 GDDW                              A. Wylegała
4. 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 11:00-11:45 Religia 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność     A.Kozera - Korczyc
5. 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 12:05-12:50 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 12:05-12:50 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak

12:05-

12:50

Wych. Fiz.                   M. Tomczak
6. 12:50-13:45 Wych. Fiz.                   M. Tomczak 12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne               M.Fąka 12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność A.Kozera - Korczyc 12:55-13:40 Wych. Fiz.                   M. Tomczak
7. 13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność                         A. Kozera-Korczyc

13:45-14:30 Zaj. rozwijające kreatywność P.Swadzyniak 13:45-14:30 Zaj. rozwijające komunikowanie się M. Fąka 13:45-14:30 Zaj. rozwijające kreatywność A.Kozera - Korczyc 13:45-14:30
8.

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Monika Fąka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Fąka

Zajęcia rozwijające kreatywność – Anna Kozera-Korczyc, Piotr Swadzyniak

Wychowanie fizyczne – Monika Tomczak

Religia – Wiktoria Jóźwiak

gddd - Agnieszka Wylegała

 

oddział 7ż, wych. Katarzyna Szyc

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.
1. 8:30- 9:15 Wych. fizyczne
Oskaldowicz B.
8:00- 9:00 Zaj. rewalidacyjne
Sarapuk, Dolska, Rączka
8:00- 9:00 Zaj. rewalidacyjne
Dolska M.
8:30- 9:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
8:30- 9:15 Funkcjonowanie osob.
i społeczne
Szyc K.
2. 9:20- 10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne
Pasz, Sarapuk, Swadzyniak
9:05- 10:05 Zaj. rewalidacyjne
Dolska, Sarapuk, Stepka
9:20- 10:05 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
9:20- 10:05 Funkcjonowanie osob.
i społeczne
Szyc K.
3. 10:10-10:55 GDDD
Szcześniak M.
10:10-10:55 Funkcjonowanie osob. i społeczne
Szyc K.
10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
10:10-10:55 Funkcjonowanie osob. i społeczne
Szyc K.
10:10-10:55 Zajęcia rozwijające kreatywność
Rybarczyk I.
4. 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność Rybarczyk I. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osob. i społeczne
Szyc K.
11:00-11:45 Funkcjonowanie osob. i społeczne
Szyc K.
11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność Rybarczyk I. 11:00-11:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
Rybarczyk I.
5. 12:05-12:50 Religia
Sarapuk D.
12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
12:05-12:50 Zaj. rozw. komunikowanie się
Szyc K.
12:05-12:50 Zajęcia rozwijające kreatywność Rybarczyk I.

12:05-

12:50

Religia
Sarapuk D.
6. 12:50-13:45 Funkcjonowanie osob. i społeczne
Szyc K.
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
12:55-13:40 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
12:55-13:40 Wych. fizyczne
Oskaldowicz B.
12:55-13:40 Wych. fizyczne
Oskaldowicz B.
7. 13:45-14:30 Zaj. rozw. komunikowanie się
Szyc K.
13:45-14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
13:45-14:30 Zajęcia rozwijające kreatywność
Fludra A.
13:45-14:30 Wych. fizyczne
Oskaldowicz B.
13:45-14:30
8. 14:35-15:20

14:35-15:20

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Katarzyna Szyc

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Katarzyna Szyc

Zajęcia rozwijające kreatywność – Izabela Rybarczyk, Anna Fludra

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia –Dorota Sarapuk

Gddd - Marzena Szcześniak

 

 

oddział 7bż, wych. Szymon Małecki

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:30-

8:00

Religia
1. 8:30- 9:00 Funkcjonowanie osob. i społeczne 8:00- 9:00 Zaj. rew. 8:00- 9:00 Zaj. rew. 8:00- 9:00 Zaj. rew. 8:30- 9:15 Funkcjonowanie osob. i społeczne
2. 9:15- 10:05 Funkcjonowanie osob. i społeczne 9:05- 10:05 Zaj. rew. 9:20- 10:05 Zaj. rozwijające komunikowanie się 9:05- 10:05 Zaj. rew. 9:20- 10:05 Wych. fizyczne
3. 10:10-10:55 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M. 10:10-10:55 G.d.d.d. 10:10-10:55 Wych. fizyczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osob. i społeczne 10:10-10:55 Zaj. rozwijające komunikowanie się
4. 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osob. i społeczne 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność M.D. 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M. 11:00-11:45 Religia
5. 12:05-12:50 Zaj. rozwijające kreatywność M.D. 12:05-12:50 Funkcjonowanie osob. i społeczne

12:05-12:50 Funkcjonowanie osob. i społeczne 12:05-12:50 Zaj. rozwijające kreatywność M.D.

12:05-

12:50

Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M.
6. 12:50-13:45 Zaj. rozwijające kreatywność M.D. 12:55-13:40 Wych. fizyczne

12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M. 12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność M.D. 12:55-13:40 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M.
7. 13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność M.D.

13:45-14:30 Zaj. rozwijające kreatywność Sz.M. 13:45-14:30 Wych. fizyczne 13:45-14:30 Zaj. rozwijające kreatywność M.D. 13:45-14:30
8.

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Jacek Mituta

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Szymon Małecki

Zajęcia rozwijające kreatywność – Szymon Małecki, Małgorzata Dolska

Wychowanie fizyczne – Piotr Mielcarek

Religia – Dorota Sarapuk

gddd - Klaudia Pasz

oddział 8ż, wych. Edyta Szostak

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

1. 8:30: 9:15 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak 8:00- 9:00 Zaj. rew. M.Dolska, D.Sarapuk, G.Raczka 8:15- 9:00 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak 8:30- 9:15 Wych. fizyczne B.Oskaldowicz 8:15- 9:00 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska
2. 9:20 10:05 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak 9:05- 10:05 Zaj. rew K.Pasz, D.Sarapuk, P.Swadzyniak 9:05- 10:05 Zaj. rew.M.Dolska, D.Sarapuk, P.Stepka 9:20- 10:05 Wych. fizyczne B.Oskaldowicz 9:05- 10:05 Zaj. rew. M.Standio
3. 10:10-10:55 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska 10:10-10:55 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 10:10-10:55 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska 10:10-10:55 Religia W.Jóźwiak 10:10-10:55 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa
4. 11:00-11:45 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska 11:00-11:45 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska 11:00-11:45 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak
5. 12:05-12:50 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 12:05-12:50 Zaj. rozw. kreatywność M.Dolska 12:05-12:50 Wych. fizyczne B.Oskaldowicz 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak

12:05-

12:50

Funkcjonowanie osobi. i społ. E.Szostak
6. 12:50-13:45 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 12:55-13:40 Wych. fizyczne B.Oskaldowicz 12:55-13:40 Religia W.Jóźwiak 12:55-13:40 Zaj rozw. komunikowanie się E.Szostak 12:55-13:40 Gddd W.Jóźwiak
7. 13:45-14:30 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 13:45-14:30 13:45-14:30 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa 13:45-14:30 Zaj. rozw. komunikowanie się E.Szostak 13:45-14:30
8. 14:35-15:20

14:35-15:20 14:45-15:29 Zaj. rozw. kreatywność I.Strawa

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Edyta Szostak

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Edyta Szostak

Zajęcia rozwijające kreatywność – Izabela Strawa, Małgorzata Dolska

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia –Wiktoria Jóźwiak

gddd - Wiktoria Jóźwiak

oddział 8aż, wych. Izabela Strawa

Godz poniedziałek Godz wtorek Godz środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7:45-

8:30

1. 8:00- 9:00 Zaj. Rewalidacyjne: 8:00- 9:00

Zaj. Rewalidacyjne:

8:00- 9:00

Zaj. Rewalidacyjne

8:00- 9:00

Zaj. Rewalidacyjne:

8:30- 9:15

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

2. 9:05- 10:05

Zaj. Rewalidacyjne

9:05- 10:05

Zaj. Rewalidacyjne:

9:20- 10:05

 

                W-F

9:20- 10:05

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

9:20- 10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. 10:10-10:55

 

                W-F

10:10-10:55

Gd d d

Wiktoria J.

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55

Zaj. rozwijające kreatywność

SM

4. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

11:00-11:45

 

Religia

11:00-11:45

Zaj. rozwijające kreatywność

SM

5. 12:05-12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

12:05-12:50 Zaj. rozwijające komunikowanie się 12:05-12:50 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:05-12:50 Zaj. rozwijające komunikowanie się

12:05-

12:50

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

6. 12:50-13:45

 

Religia

12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

SM

12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

12:55-13:40

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

7. 13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność

Sz. Małecki

13:45-14:30

 

                W-F

13:45-14:30

Zaj. rozwijające kreatywność

KR

8. 14:35-15:20

14:35-15:20                 W-F

Zaj. rozwijające komunikowanie się – J. Mituta

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – I. Strawa

Zajęcia rozwijające kreatywność – K. Rybarczyk i Sz. Małecki

Wychowanie fizyczne – Piotr Swadzyniak

Religia – D. Sarapuk

gddd - W. Jóźwiak

oddział 8bż, wych. Justyna Różycka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7:45-

8:30

1. 8:15- 9:00

GDDD

K.Pasz

8:00- 9:00

Zaj.rewalidacyjne

I.Strawa

K.Pasz

8:00- 9:00

Zaj.rewalidacyjne

J.Mituta

8:00- 9:00

Zaj.rewalidacyjne

E.Szostak

I.Strawa

8:30- 9:15

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

2. 9:20- 10:05

Wych.Fiz.

J.Różycka

9:05- 10:05

Zaj.rewalidacyjne

M.Fąka

G.Rączka

9:05- 10:05

Zaj.rewalidacyjne

I.Strawa

9:05- 10:05

Zaj.rewalidacyjne

E.Szostak

I.Strawa

9:20- 10:05

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

3. 10:10-10:55

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

10:10-10:55

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

A.Kozera-Korczyc

10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

10:10-10:55

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

4. 11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

11:00-11:45

Wych.Fiz.

J.Różycka

11:00-11:45

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

11:00-11:45

Wych.Fiz.

J.Różycka

11:00-11:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

5. 12:05-12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

12:05-12:50

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

12:05-12:50

Religia

W.Jóźwiak

12:05-12:50

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

A.Kozera-Korczyc

12:05-

12:50

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

6. 12:50-13:45

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

12:55-13:40

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

12:55-13:40

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

7. 13:45-14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność

P.Stepka

13:45-14:30

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

13:45-14:30

Wych.Fiz.

J.Różycka

13:45-14:30

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

I.Rybarczyk

13:45-14:30

Religia

W.Jóźwiak

8. 14:35-15:20

14:35-15:20

Zajęcia rozwijające kreatywność

J.Różycka

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Anna Kozera-Korczyc

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Izabela Rybarczyk

Zajęcia rozwijające kreatywność – Justyna Różycka, Paulina Stepka

Wychowanie fizyczne – Justyna Różycka

Religia – Wiktoria Jóźwiak

gddd - Klaudia Pasz

oddział 1SP, wych. Agnieszka Wylegała

Godz poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

—--------------------

7:00

8:00

Rewalidacja -psychoedukacja A.Wylegała —-------------------

7:00

8:00

Przysposobienie do pracy I.Lokert

7:45-

8:30

—-----------------
1. 8:30- 9:15

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

M. Dolska

8:30- 9:15 Przysposobienie do pracy I.Lokert 8:00- 9:00

Rewalidacja

K.Szyc

P.Swadzyniak D.Sarapuk

8:00- 9:00

Rewalidacja

J.Mituta

I.Lokert

K.Pasz

8:30- 9:15 Zajęcia kształtujące kreatywność E.Szostak
2. 9:20- 10:05

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

M. Dolska

9:20- 10:05

Religia

W.Jóźwiak

9:20- 10:05

GDDD

M.Tomczak

9:05- 10:05

Rewalidacja

I.Lokert

A.Wylegała

P.Stępka

9:20- 10:05 Zajęcia kształtujące kreatywność E.Szostak
3. 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała 10:10-10:55

Wychowanie fizyczne

B.Oskaldowicz

10:10-10:55

Wychowanie fizyczne

B.Oskaldowicz

4. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała 11:00-11:45 Przysposobienie do pracy A.Wylegała 11:00-11:45 Przysposobienie do pracy A.Wylegała 11:00-11:45 Przysposobienie do pracy P..Mielcarek 11:00-11:45

Religia

W.Jóźwiak

5. 12:05-12:50 Zajęcia kształtujące kreatywność E.Szostak 12:05-12:50 Zajęcia kształtujące kreatywność E.Szostak 12:05-12:50 Przysposobienie do pracy P..Mielcarek 12:05-12:50 Przysposobienie do pracy P..Mielcarek

12:05-

12:50

Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała
6. 12:50-13:45 Przysposobienie do pracy I.Lokert 12:55-13:40 Przysposobienie do pracy I.Lokert 12:55-13:40 Przysposobienie do pracy P..Mielcarek 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne A.Wylegała 12:55-13:40 Przysposobienie do pracy A.Wylegał
7. 13:45-14:30

Przysposobienie do pracy P..Mielcarek

13:45-14:30 Przysposobienie do pracy I.Lokert 13:45-14:30

Wychowanie fizyczne

B.Oskaldowicz

13:45-14:30 Przysposobienie do pracy A.Wylegała 13:45-14:30 Przysposobienie do pracy A.Wylegał
8. 14:35-15:20

Przysposobienie do pracy P.Mielcarek

14:35-15:20 —--------------------- 14:35-15:20 Przysposobienie do pracy I.Lokert 14:35-15:20 Przysposobienie do pracy A.Wylegała 14:35-15:20 —------------------

Zaj. rozwijające komunikowanie się – M. Dolska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – A. Wylegała

Zajęcia rozwijające kreatywność – E. Szostak

Wychowanie fizyczne – B. Oskaldowicz

Religia – W. Jóźwiak

gddd - M. Tomczak

 

 

oddział 2ASP, wych. Bartosz Oskaldowicz

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:30

Zajęcia psychoedukacyjne A.Wylegała

7:30-

8:15

Przysposobienie do pracy P.Swadzyniak

7:45-

8:30

Zaj. rozwijające kreatywność       I.Lokert
1. 8:30- 9:00 Przysposobienie do pracy P.Swadzyniak 8:30- 9:15 Przysposobienie do pracy P.Swadzyniak 8:15- 9:15

Arteterapia K.Szyc

RKS P.Swadzyniak

KWW D.Sarapuk

8:00- 9:00

ART J.Mituta

RPP I.Lokert

KWP K.Pasz

8:30- 9:15 Zaj. rozwijające kreatywność       I.Lokert
2. 9:05- 10:05 Przysposobienie do pracy B.Oskaldowicz 9:20- 10:05

Przysposobienie do pracy             I.Lokert

9:20- 10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak 9:05- 10:05 RPP I.Lokert Muzykoterapia P.Stepka           Zajęcia psychoedukacyjne A.Wylegała 9:20- 10:05 GDDD   B.Oskaldowicz
3. 10:10-10:55 Przysposobienie do pracy B.Oskaldowicz 10:10-10:55 Przysposobienie do pracy P.Swadzyniak 10:10-10:55 Przysposobienie do pracy P.Swadzyniak 10:10-10:55

Religia

D.Sarapuk

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak
4. 11:00-11:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak 11:00-11:45 Zaj. rozwijające kreatywność I.Lokert 11:00-11:45 Religia       D.Sarapuk 11:00-11:45 Wychowanie Fizyczne B.Oskaldowicz 11:00-11:45 Wychowanie Fizyczne   B.Oskaldowicz
5. 12:05-12:50 Przysposobienie do pracy B.Oskaldowicz 12:05-12:50 Wychowanie Fizyczne B.Oskaldowicz 12:05-12:50 Przysposobienie do pracy         I.Lokert 12:05-12:50 Zaj. rozwijające komunikowanie się     B.Oskaldowicz

12:05-

12:50

Zaj. rozwijające komunikowanie się B.Oskaldowicz
6. 12:50-13:45 Przysposobienie do pracy B.Oskaldowicz 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak 12:55-13:40 Przysposobienie do pracy         I.Lokert 12:55-13:40 Przysposobienie do pracy     P.Swadzyniak 12:55-13:40 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak
7. 13:45-14:30

Przysposobienie do pracy           I.Lokert

13:45-14:30 Przysposobienie do pracy   B.Oskaldowicz 13:45-14:30 Przysposobienie do pracy         I.Lokert 13:45-14:30

Przysposobienie do pracy                 I.Lokert

13:45-14:30 Funkcjonowanie osobiste i społeczne E.Szostak
8. 14:35-15:20

Przysposobienie do pracy         I.Lokert

14:35-15:20 Przysposobienie do pracy B.Oskaldowicz 14:35-15:20

Przysposobienie do pracy I.Lokert

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Bartosz Oskaldowicz

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Edyta Szostak

Zajęcia rozwijające kreatywność – Iwona Lokert

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz

Religia – Dorota Sarapuk

gddd - Bartosz Oskaldowicz

 

oddział 2BSP, wych. Monika Standio

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:40-

8:25

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

7.40-

8:25

Gddd

Klaudia Pasz

1. 8:30- 9:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 8:30- 9:15

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

8:30- 9:15 Wychowanie fizyczne 8:00- 9:00

Zajęcia rewalidacyjne

RPP, Muzykoterapia

Arteterapia

8:00- 9:00

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia psychoed,

RKS,KRP

2. 9:20- 10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 9:20- 10:05

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

9:20- 10:05

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

9:05- 10:05

Zajęcia rewalidacyjne

ART, RPP, AMK

9:05- 10:05

Zajęcia rewalidacyjne

KWW

3. 10:10-10:55

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 10:10-10:55 Wychowanie fizyczne
4. 11:00-11:45

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

11:00-11:45 Zajęcia kształtujące kreatywność 11:00-11:45

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Monika Standio

11:00-11:45

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

11:00-11:45 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
5. 12:05-12:50

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

12:05-12:50 Wychowanie fizyczne 12:05-12:50

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

12:05-12:50 Zajęcia kształtujące kreatywność

12:05-

12:50

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
6. 12:50-13:45

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

12:55-13:40

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

12:55-13:40

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

12:55-13:40

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

12:55-13:40 Zajęcia kształtujące kreatywność Anna Fludra
7. 13:45-14:30

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

13:45-14:30

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

13:45-14:30 Religia 13:45-14:30

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

13:45-14:30 Zajęcia kształtujące kreatywność Anna Fludra
8. 14:35-15:20

Przysposobienie do pracy

Marzena Szcześniak

14:35-15:20 14:35- 15.20

Przysposobienie do pracy

Monika Standio

14:35-15:20

Przysposobienie do pracy

Anna Fludra

14:35-15.20 Religia

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Małgorzata Dolska

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Monika Standio

Zajęcia rozwijające kreatywność – Anna Fludra

Wychowanie fizyczne – Piotr Mielcarek

Przysposobienie do pracy - Marzena Szcześniak, Anna Fludra, Monika Standio

Religia –Wiktoria Jóżwiak

gddd - Klaudia Pasz

 

oddział 3SP, wych. Grzegorz Rączka

Godz. poniedziałek Godz. wtorek Godz. środa Godz. czwartek Godz. piątek
0.

7:15-

8:00

7:30-

8:15

7. 45

8. 30.

Przysposobienie do pracy. Grzegorz Rączka.

7. 15

8.00

Przysposobienie do pracy.

Grzegorz Rączka.

8. 00-

9.00

Zajęcia psychoedukacyjne.

Monika Standio. Izabela Strawa.

1. 8:30- 9:15 Przysposobienie do pracy. Anna Fludra. 8:15- 9:00

Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Katarzyna Szyc.

8:30- 9:15 Przysposobienie do pracy. Grzegorz Rączka. 8:05- 9:05

Arteterapia.

Grzegorz Rączka.

9.05

10. 05

UTS

Małgorzata Dolska.

2. 9:20- 10:05 Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Katarzyna Szyc. 9:05- 10:05

Usprawnianie technik szkolnych.

Małgorzata Dolska.

9:20- 10:05

Funkcjonowanie.

Katarzyna Szyc.

9:05 10:05

Trening Art- Jacek Mituta.

RPP- Monika Tomczak.

10.10

10.55

Przysposobienie.

Grzegorz Rączka.

3. 10:10-10:55

Funkcjonowanie.

Katarzyna Szyc.

10:10-10:55

Przysposobienie do pracy.

Grzegorz Rączka.

10:10-10:55

Przysposobienie do pracy.

Katarzyna Szyc.

10:10-10:55

Przysposobienie do pracy.

Anna Fludra.

11:00-11:45

Przysposobienie.

Grzegorz Rączka.

4. 11:00-11:45

Przysposobienie do pracy.

Katarzyna Szyc.

11:00-11:45

Zajęcia kształtujące kreatywność.

Klaudia Pasz.

11:00-11:45

Przysposobienie do pracy.

Anna Fludra.

11:00-11:45

GDDD

Klaudia Pasz.

12:05-

12:50

Przysposobienie.

Grzegorz Rączka.

5. 12:05-12:50

Przysposobienie do pracy.

Katarzyna Szyc.

12:05-12:50 Przysposobienie do pracy. Grzegorz Rączka. 12:05-12:50

Przysposobienie.

Grzegorz Rączka.

12:05-12:50

Funkcjonowanie.

Katarzyna Szyc.

12:55-13:40

Zajęcia kształtujące kreatywność.

Klaudia Pasz.

6. 12:55-13:40

Zajęcia kształtujące kreatywność.

Klaudia Pasz.

12:55-13:40

Przysposobienie do pracy.

Grzegorz Rączka.

12:55-13:40

Wychowanie fizyczne.

Bartosz Oskaldowicz,

12:55-13:40

Przysposobienie.

Katarzyna Szyc.

13:45-14:30

Zajęcia kształtujące kreatywność.

Klaudia Pasz.

7. 13:45-14:30

Wychowanie fizyczne.

Bartosz Oskaldowicz,

13:45-14:30

Religia.

Dorota Sarapuk.

13:45-14:30

Przysposobienie.

Grzegorz Rączka.

13:45-14:30

Przysposobienie.

Katarzyna Szyc.

14.35

15.20

Przysposobienie.

Anna Fludra.

8. 14:35-15:20

Religia.

Dorota Sarapuk.

14:35-15:20

Przysposobienie do pracy.

Grzegorz Rączka.

Wychowanie fizyczne.

Bartosz Oskaldowicz.

14.35

15.20

Przysposobienie.

Katarzyna Szyc.

Zaj. rozwijające komunikowanie się – Grzegorz Rączka.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – Katarzyna Szyc.

Zajęcia rozwijające kreatywność – Klaudia Pasz.

Wychowanie fizyczne – Bartosz Oskaldowicz.

Religia – Dorota Sarapuk.

Gddd - Klaudia Pasz.