Jacek Mituta - psycholog szkolny, oligofrenopedagog, Certyfikowany Trener 

Treningu Zastępowania Agresji ART, Trener programu Kształtowania Umiejętności Społecznych 

i Zastępowania Agresji StART, Terapeuta Behawioralny (III Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej),

kurs języka migowego I i II stopnia, System komunikacji alterantywnej MAKATON I i II stopnia, Mediator Szkolny

 

maecka 

Magdalena Małecka - pedagog szkolny, pedagog specjalny, język polski i historia,

edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, edukacja wczesnoszkolna,

terapia behawioralna, mediator szkolny i rówieśniczy

 

monika fąka 

Monika Fąka - logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog,

integracja sensoryczna, edukacja i rewalidacja osób z autyzmemem,

komunikacja alternatywna Makaton (I i II stopnia),

Piktogramy, Terapia Behawioralna,

Kursy i szkolenia kwalifikacyjne: masaż logopedyczny, terapia ręki

 

Maciej Małecki - rehabilitant, masaż klasyczny

 

wioletta michalska 

Wioletta Michalska - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta,

terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki II stopnia, 

integracja sensoryczna, edukacja i rewalidacja osób z autyzmemem