zyczenia 2022

info absolwentów

 

logo zss bez tłaSZANOWNI RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się
w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Gębicach

we wtorek, 27 września o godzinie 1700.

 

 

Celem spotkania będzie:
1. Organizacja roku szkolnego 2022/2023.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców.
3. Spotkanie z wychowawcami klas
- zapoznanie z programami i planami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, warunkami i sposobem oraz kryteriami oceny zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
-omówienie współpracy z rodzicami
- wybór trójek klasowych,
-zebranie aktualnych danych teleadresowych i zgód na przetwarzanie danych osobowych,
4. Wybór Rady Rodziców.
5. Prosimy również rodziców o dostarczenie do szkoły kserokopii aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności.

zebranie razem

Nowy Rok Szkolny 2022 - 2023 

 

Drodzy uczniowie,

życzymy Wam szczęścia w szkolnej przygodzie.                           koziołek removebg

By każda lekcja Was czegoś uczyła,

by praca domowa trudna nie była.

Żeby zawsze działo się coś ciekawego

i nigdy nie spotkało Was tu nic przykrego.

A więc najlepsze życzenia - samych sukcesów i powodzenia!

każdy dzień jest inny6


nauczyciel