Informujemy wszystkich uczniów i rodziców o możliwości uzyskania wsparcia Rzecznika Praw Dziecka


kontakt -- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12


bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl 

PLAKAT TEL ZAUFANIA 1

 

Życzenia wielkanocne

sniadania01sniadania02

sniadania03sniadania04

sniadania05sniadania06

sniadania07

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ZSS GĘBICE 2021/2022

TERMIN GŁÓWNY:
26 MAJA 2022 ROKU - JĘZYK NIEMIECKI, GODZ. 9:00 egzamin fotomale
24 MAJA 2022 ROKU - JĘZYK POLSKI, GODZ. 9:00
25 MAJA 2022 ROKU - MATEMATYKA, GODZ. 9:00

TERMIN DODATKOWY:
13 CZERWCA 2022 ROKU - JĘZYK POLSKI, GODZ. 9:00
14 CZERWCA 2022 ROKU - MATEMATYKA, GODZ. 9:00
15 CZERWCA 2022 ROKU - JĘZYK NIEMIECKI, GODZ. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU:
JĘZYK POLSKI DO 180 MINUT
MATEMATYUKA DO 150 MINUT
JĘZYK OBCY NOWOZYTNY DO 135 MINUT

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ
OD 8 LIPCA 2022 ROKU

INFORMACJE DLA RODZICA
Rodzicu!
Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej.
O wszystkich poniższych sprawach można dowiedzieć się z niniejszej publikacji. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje Pan/Pani więcej informacji – proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:
1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu – w terminie głównym i w terminie dodatkowym,
w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym
2. Struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania egzaminu
z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności – podstawa programowa kształcenia ogólnego
3. Zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)
4. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich
w tej sali
5. Materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej (tylko czarny długopis i dodatkowo linijka na matematyce)
6. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje związane
z nieprzestrzeganiem tej zasady
7. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.
Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w danym roku – w tym wzory przydatnych dokumentów – jest dostępnych w Informacji
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty
i informacje”. źródło: www.cke.gov.pl

Wojna w Ukrainie 

Wstrząsające obrazy wojny, która rozgrywa się tuż koło nas, zaprzątają nasze myśli i uczucia.

Każdy z nas odczuwa potrzebę zrozumienia tego, co się aktualnie dzieje.......

Bądźmy razem, wspierajmy się, rozmawiajmy, pomagajmy sobie, bo chociaż "jesteśmy różni, to tak bardzo podobni".

logo fundacjiręce

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  

Przygotowała kompendium zasobów dla dzieci i dorosłych pomagające odnaleźć się w tym trudnym dla nas czasie.

"Porozmawiajmy o Ukrainie" - film edukacyjny https://youtu.be/nFTWd4hCPwQ

fundacja i ukraina

https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/kompendium-zasobow-nt-pomocy-osobom-objetym-wojna-w-ukrainie.html