Nasza szkoła ZSS w Gębicach ,w grudniu 2021r. wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno - społecznym "Mój SPE-cjalny Bohater" , zorganizowanym przez ZS nr 29 w Bydgoszczy, przez panie Karolinę Szczepaniak i Karolinę Paczkowską.

plakat akcji

Projekt zrealizowany został z pomocą platformy społecznościowej Facebook, na której utworzono funpage projektu http://bityl.pl/AjmYg

Do inicjatywy przystąpiło ok. 500 uczestników z całej Polski. Pracę konkursową zgłosiły 44 placówki. Do udziału w projekcie na temat niepełnosprawności włączyły się placówki publiczne i niepubliczne, m.in. szkoły podstawowe, zespoły szkół specjalnych, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola (w tym placówki z oddziałami integracyjnymi), specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz ośrodek rehabilitacyjno- edukacyjno - wychowawczy. Każdy z uczestników przesłał pracę swoich uczniów, które zostały wyeksponowanie stacjonarnie w ZS nr 29 oraz w ramach galerii multimedialnej http://bityl.pl/bQmhP
Przesłane prace i różnorodność przedstawionych sylwetek osób z niepełnosprawnością pokazują, że dzieci i uczniowie dostrzegają te osoby w swoim bliższym i dalszym otoczeniu (np. kolega z klasy, członek dalszej lub bliższej rodziny, pracownik szkoły, sportowiec, naukowiec, muzyk) - każda z nich pomimo niepełnosprawności osiąga sukcesy i podejmuje rozmaite wyzwania. „Bohaterowie akcji” pokazują dzieciom, że można realizować swoje marzenia pomimo wszelkich przeszkód. Idolem, autorytetem może być osoba z bliskiego otoczenia, która ciężką pracą i wytrwałością dąży do samorealizacji.
"SPE-cjalny Bohater" naszej szkoły ZSS w Gębicach, to Agata którą wszyscy znacie, a jej klasa 2 BSP, przedstawiła i opisała jej osobowość w projekcie.
Agata w pełni zasługuje na uznanie, podziw i szacunek.

nr1nr3nr2nr5

certyfikat