W związku ze wzrostem zachorowań i zagrożeniem zarażenia się musimy odwołać zebranie Stowarzyszenia "Razem Łatwiej"

Zebranie odbędzie się w innym, możliwym terminie. Pozdrawiamy 

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki „Razem Łatwiej”, zaprasza

na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 29 marca 2021 r.

o godzinie 17.00 w holu budynku Szkoły, ul. Polna 1.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy zarządu Stowarzyszenia.

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.

3. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań.

5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz aktualną i przyszłą sytuacją oraz

działalnością Stowarzyszenia.

5. Wolne głosy i wnioski.

Uwaga.
Podczas zebrania obowiązują maseczki, zakrywające usta i nos oraz zachowanie dystansu.

Zapraszamy i prosimy o obecność.
Mateusz Wicher - prezes Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”