Uczymy się, pracujemy, ćwiczymy, bawimy się, ciekawie spędzamy czas wyjeżdżając na różne interesujące wycieczki,  rozwijamy swoje zainteresowania, talenty, rozwiązujemy problemy m.in. na zajęciach:

- logopedycznych;
- pedagogicznych;
- muzycznych;
- teatralnych;
- tanecznych;
- arteterapii;
- fizjoterapii;