Informujemy wszystkich uczniów i rodziców o możliwości uzyskania wsparcia Rzecznika Praw Dziecka


kontakt -- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12


bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl 

PLAKAT TEL ZAUFANIA 1