Pedagog w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach 

Magdalena Małecka                                                                                       

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie nie ma problemów ważnych i mniej ważnych!
Zawsze możecie się do mnie zwróć kiedy:
• chcielibyście po prostu z kimś porozmawiać,
• macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić,
• czujecie, że nikt Was nie rozumie, bądź czujecie się samotni,
• macie problemy rodzinne,
• chcecie podzielić się swoją radością, sukcesem,
• ktoś naruszy Wasze prawa osobiste,
• przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.

PEDAGOG SZKOLNY ZAPRASZA NA KONSULTACJE z RODZICAMI:
Poniedziałek 12.00 – 13.30
Wtorek 7.30-8.15
13.40- 15.00

Drodzy Rodzice, skontaktujcie się ze mną gdy:
• niepokoi Was zachowanie dziecka,
• zauważacie u dziecka problemy w uczeniu się, w zachowaniu,
• chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach,
• potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
• macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc,
• znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej.

Pedagog w szkole zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli.
Prowadzi rozmowy indywidualne, pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.
Zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody dostosowane do potrzeb i sytuacji oraz prowadzi dla uczniów terapię indywidualną i grupową.

pedagog