Po powrocie do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało porady i wskazówki, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, poniżej prezentujemy tylko niektóre pozycje:

Poradnik dla rodziców - Rola rodziny i osób bliskich 

Poradnik dla nauczycieli -  Rola pracowników oświaty

Zdrowie psychiczne nauczycieli 

Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym 

Profilaktyka agresji i inne 

Link do materiałów pomocniczych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?fbclid=IwAR2i8tPu-zP6-UnBv8zVE4ywUMhXRTfYRU9CrSN-7mjLfYxEQT3VbfgWtMk